Via-mobilis.cz vám dává rady pro klidný nákup a prodej vašich použitých průmyslových vozidel a techniky!

Rady pro kupující ojetých vozidel a techniky

Porovnejte ceny podobných vozidel či techniky

Pozor na příliš nízké či příliš vysoké ceny. Porovnejte ceny podobných vozů nebo techniky (značka, varianty, ujeté kilometry, počet hodin, let).

Kontaktujte prodejce

Dávejte přednost telefonickým kontaktům. Ověřte si, zda poskytnuté telefonní číslo odpovídá zemi prodejce. Vyvarujte se volání a čísla začínající 08, jedná se o čísla se zvýšenou sazbou.

Informujte se na historii vozidla či techniky

Ačkoli inzerát uvádí technické parametry, neváhejte se prodejce zeptat, jaké jsou podmínky používání vozidla nebo techniky.

Zkontrolujte stav vozidla či techniky

Zkontrolujte si zprávu z poslední technické kontroly. Máte-li možnost, dojeďte si vozidlo nebo stavební stroj vyzkoušet a zkontrolovat, zda nevykazuje viditelné závady (hydraulické hadice, úniky olejů, motor atd.).

Zkontrolujte papíry

Při transakci vám musí prodejce dodat faktury za servis a zprávy o pravidelných celkových kontrolách.

Podezřelý prodejce?

Náš tým systematicky ověřuje totožnost profesionálních prodejců, kteří podávají inzeráty na Via-mobilis.cz. Pokud máte přesto pochybnosti nebo se vyskytne nějaký problém s prodejcem, neváhejte nám to sdělit.