Stats
Sklápěčka Mini-sklápěčka

Poznámky

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D 100 AHA
Capacité de charge 1.000 kg
Traction 4x4 permanent
Moteur 16,8 kW
Système de décharge Hauteur (AHA)
Capacité de la benne (En dôme) 505l (D 100)
Dimensions (L x L x H) (D 100 AHA) 3.14x1.10x2
Poids à vide 1.300 kg
Zajímá vás toto vozidlo?
Nečekejte, kontaktujte společnost Loutz Chariots Elevateurs pro více informací již nyní!
U prodejce
Podobné inzeráty